Miasto pokazuje plany zagospodarowania przestrzennego i zaprasza na debatę

You are currently viewing Miasto pokazuje plany zagospodarowania przestrzennego i zaprasza na debatę

Jak mogą w przyszłości wyglądać tereny za zachód od ul. B. Krzywoustego oraz te między ulicami A. Sułkowskiego, Wschodnią a 4 Dywizji Wojska Polskiego? Miasto pokazuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów i zaprasza na debatę.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument, który mówi o tym, jak wygląda teraz i jak będzie się kształtowało w kolejnych latach nasze otoczenie. Z takiego planu dowiemy się m.in. jakie jest przeznaczenie terenów, na jakich zasadach chroniony jest i kształtowany układ przestrzenny, jakie są wytyczne dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (jakie mogą być gabaryty budynków jak blisko siebie mogą stać, jaka jest intensywność zabudowy, jakie są dominanty wysokościowe) oraz gdzie obowiązuje zakaz zabudowy, a gdzie są znaczne ograniczenia.

Urząd Miasta w Kołobrzegu informuje, że zgodnie z procedurą wyłożone zostają dwa takie plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy dotyczy części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego ( mpzp zostaje wyłożony od 13 lutego do 4 marca). Drugi projekt dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Uzdrowiska Wschód, czyli terenu położonego pomiędzy ulicami A. Sułkowskiego, Wschodnią a 4 Dywizji Wojska Polskiego (zostaje wyłożony od 17 lutego do 9 marca).

Oba plany można obejrzeć w UM w Wydziale Architektury i Urbanistyki w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo przed nami dwie debaty publiczne w tym temacie: 27 lutego o godz. 12 w sali konferencyjnej urzędu miasta odbędzie się debata publiczna nad projektem mpzp – Krzywoustego. Z kolei 6 marca o godz. 14 , również w sali konferencyjnej urzędu miasta, debata publiczna nad projektem mpzp – Sułkowskiego,

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść do Prezydent Miasta uwagi na piśmie w nieprzekraczalnych terminach. Szczegóły w obwieszczeniach.

 

Dodaj komentarz