Miasto sprzedaje działkę w dzielnicy uzdrowiskowej. Cena wywoławcza ponad 20 mln zł brutto

31 maja odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na zbycie miejskiej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kołobrzegu przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego o powierzchni 1,1833 hektara.

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny te mają określone przeznaczenie. Są to tereny pod zabudowę usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych. Mogą tu powstać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Cena wywoławcza to 20.600.000, zł (w tym VAT 23%). Wadium, które potencjalni nabywcy muszą wpłacić na konto miasta przed przystąpieniem do przetargu to 2.060.000, zł. Postąpienie minimalne w przetargu wyniesie 206.000, zł.

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujący dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa powierzchnię zabudowy nie mniejszą niż 10% i nie większą niż 30%. Kolejne parametry to: powierzchnia biologicznie czynna – nie mniejsza niż 45%. Wysokość zabudowy – nie większa niż 20,0 m n.p.m., z zastrzeżeniem, że  dopuszcza się wysokość zabudowy nie większą niż 24,0 m n.p.m. na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 36 miesięcy na rozpoczęcie, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 60 miesięcy na zakończenie zagospodarowania, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2021 roku w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa  13 o godzinie 11.00.

Cała treść ogłoszenia na stronie Urzędu Miasta (www.kolobrzeg.pl).

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend