Miejski konkurs na Wolontariusza Roku 2023. Można już zgłaszać kandydatów

Prezydent Kołobrzegu zaprasza mieszkańców, podmioty i organizacje do zgłaszania kandydatur w konkursie „Wolontariusz Roku 2023”.

Do konkursu mogą zostać zgłoszeni:

-indywidualni wolontariusze,
-para lub grupa wolontariuszy działających wspólnie,
-organizacja pozarządowa za całokształt jej działalności charytatywnej lub szczególne zaangażowanie w dziedzinie wolontariatu.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:
-organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
-bezpośrednio – wolontariusze zgłaszający swoją kandydaturę,
-osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariusza/grupy wolontariuszy,
-inne osoby prawne i fizyczne, które bezpośrednio nie korzystają ze wsparcia wolontariusza/grupy wolontariuszy, a którym znane są dokonania nominowanego wolontariusza/grupy wolontariuszy.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Ratuszowa 12 lub przesłać pocztą do 17 listopada 2023 r. do godz. 15.30.

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła powołana zarządzeniem Prezydenta. Laureatów poznamy podczas grudniowej Gali Wolontariatu w Regionalnym Centrum Kultury.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend