Mieszkańcy apelują o ustawienie przy drodze ekranów dźwiękochłonnych. Jaki jest wynik spotkania z GDDKiA?

Z inicjatywy prezydenta miasta Anny Mieczkowskiej, która wsparła starania zarządu dzielnicy Rzemieślnicza w sprawie postawienia ekranów dźwiękochłonnych przy budowie nowego przebiegu ul. Krzywoustego, doszło dziś do spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedstawiciele GDDKiA wskazywali, że na początku procesu inwestycyjnego, przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych i tworzeniu projektów, teren wokół którego przebiega nowa droga wyglądał inaczej. W międzyczasie powstała nowa zabudowa, a dla części istniejącej zmieniła się funkcja. Obecnie nie ma możliwości zmiany projektu, uzyskania nowych decyzji i pozwoleń na dostawienie ekranów. Jednakże po zakończonej inwestycji GDDKiA jest zobowiązana do wykonania badań natężenia ruchu i pomiarów generowanego hałasu. Według wstępnych założeń inwestycja na tym odcinku zakończy się w kwietniu 2024 r. i w trakcie kolejnych miesięcy będzie można takie badania wykonać. Jeżeli wyniki będą wskazywały na potrzebę montażu ekranów, to GDDKiA je zaprojektuje i wykona.

Nowy przebieg ul. Krzywoustego to jedyna droga wjazdowa z tej strony miasta. Potrzebę postawienia ekranów zgłaszają mieszkańcy przewidując, że na nowej drodze będzie się odbywał intensywny ruch. Jeśli to potwierdzą badania, ekrany zostaną zamontowane.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend