Młodzież wybrała. Najpopularniejsze technika i klasy z przedmiotami ścisłymi

You are currently viewing Młodzież wybrała. Najpopularniejsze technika i klasy z przedmiotami ścisłymi

Wczoraj zostały ogłoszone wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w opwiecie kołobrzeskim. Młodzież wybierała najczęściej technika i klasy z przedmiotami ścisłymi.

W powiecie kołobrzeskim w klasach pierwszych szkół średnich na młodzież czekało w sumie 970 miejsc. Zgłosiło się 941 absolwentów gimnazjów. Przyjęto 888 uczniów (53 nie przeszło rekrutacji).

Co wybierała młodzież? Najwięcej chętnych (431) zgłosiło się techników. Dopiero na drugim miejscu były szkoły ogólnokształcące ( 370). Szkoły branżowe I stopnia wybrało 87 osób.

W naborze wzięło udział 319 kandydatów spoza powiatu, co stanowi 27,8 %  przyjętych. Najwięcej uczniów „z zewnątrz” przyjmą LO w Gościnie i Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich.

Największym zainteresowaniem cieszyły się: oddział matematyczno-fizyczno-informatyczny w „Koperniku”, oddział  humanistyczno-psychologiczny w „Sienkiewiczu”, odział wojskowy w LO w Gościnie i kierunek nawigacyjny w Szkole Morskiej.

W Szkole Branżowej I stopnia w nowym roku szkolnym zostanie otwarty oddział w zawodzie kucharz i oddziały wielozawodowe, w których największą popularnością cieszą się zawody: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca.

Przed nami jeszcze rekrutacja uzupełniająca, która trwać będzie od 26 lipca godz. 12 do 28 lipca godz. 15.

 

Dodaj komentarz