Młodzież wybrała szkoły średnie. Popularny m.in. profil wojskowy w Gościnie i biologiczno-chemiczny w liceach

Młodzież, która w tym roku opuściła podstawówki wybrała szkoły ponadpodstawowe. Naukę w pierwszych klasach szkół średnich rozpocznie około 900 uczniów. 

Nabór prowadzony był w powiecie elektronicznie w dniach od 9 maja do 19 czerwca 2018 roku, za pomocą aplikacji firmy Vulcan. 

W sumie w powiecie w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych rozpocznie naukę 850 kandydatów. Będą się uczyć w 30 oddziałach. Bez miejsca zostało 51 kandydatów, dla których jednak jest przygotowanych 49 wolnych miejsc. To dane z wstępnych rekrutacji. W piątek w szkołach miały pojawić się ostateczne listy osób zakwalifikowanych i przesunięcia są jeszcze możliwe. 

Łącznie utworzono 30 oddziałów z 32 zaplanowanych. Nie udało się utworzyć jednego oddziału w Technikum Morskim oraz jednego oddziału kształcącego w nowym kierunku planowanym w Zespole Szkół w Gościnie, tj. technik mechanik. Brak chętnych kandydatów, nie pozwolił także na utworzenie jednego (z pięciu planowanych) oddziału w szkole branżowej, natomiast utworzono dodatkowo jeden oddział w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza o profilu humanistyczno-psychologicznym.

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się klasy w liceach o profilu biologiczno-chemicznym, humanistyczno-psychologicznym oraz matematyczno-fizyczno-informatycznym. W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Rataja w Gościnie najwięcej chętnych zgłosiło akces do klasy o profilu wojskowym. W technikach największą popularnością cieszyły się oddziały kształcące w zawodzie technik informatyk.

Utworzone oddziały w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Kołobrzeskiego:

  • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika – 5 oddziałów, nowością jest to, że wszystkie klasy będą dwujęzyczne z językiem angielskim.
  • Zespól Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza – 5 oddziałów w liceum oraz 1 oddział w Technikum Zawodowym nr 2 (technik informatyk);
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak – 7 oddziałów, w tym: jeden w Technikum Ekonomicznym, dwa w Technikum Hotelarskim oraz cztery oddziały w Technikum Zawodowym nr 1;
  • Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy – 4 oddziały, w tym: trzy w Technikum Morskim (2 nawigatorów i 1 mechanik) oraz jeden oddział w Technikum Transportowym (logistyk);
  • Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie – 3 oddziały w liceum oraz 1 oddział w Technikum lotniskowych służb operacyjnych;
  • Branżowa Szkoła I stopnia im. B. III Krzywoustego – 4 oddziały.

 

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend