Można już zgłaszać kandydatki do tytułu Kołobrzeżanki Roku

Podczas świętowania Dnia Kobiet 11 marca w RCK, jedna z mieszkanek otrzyma tytuł Kołobrzeżanki Roku.

Źródło: UM Kołobrzeg

Konkurs ma uhonorować wyjątkową kobietę, która swoją postawą, zaangażowaniem, ogromnym sercem oraz aktywnością w sferze publicznej przyczynia się do rozwoju mieszkańców i samego Kołobrzegu oraz buduje jego pozytywny wizerunek, a praca na rzecz innych daje jej radość i satysfakcję. Jeżeli znacie właśnie taką osobę i uważacie, że zasługuje na tytuł Kołobrzeżanki Roku, czekamy na zgłoszenia!

Zgłoszenia kandydatek do tytułu Kołobrzeżanka Roku można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg – wejście obok Straży Miejskiej wypełniając dostępny tam wniosek. Formularz można również pobrać ze strony www.i-kolobrzeg.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń Kandydatek do tytułu Kołobrzeżanka Roku upływa 3 marca 2023 roku. Decyduje data wpływu, zgłoszenia przychodzące po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Tytuł Kołobrzeżanka Roku przyznany zostanie przez Kapitułę Konkursową, którą stanowią dziennikarze kołobrzeskich redakcji. Kapituła Konkursu zostaje powołana przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend