Na nowego dyrektora szpitala jeszcze poczekamy. Konkurs musi zostać powtórzony

Konkurs na stanowiska dyrektora Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu nie został rozstrzygnięty. Kandydat rekomendowany przez komisję konkursową, czyli radny Rady Miasta Piotr Lewandowski (Kołobrzescy Razem), wycofał swoją ofertę. Niebawem zostanie ogłoszone nowe postępowanie związane z obsadą szefa lecznicy.

Konkurs na stanowisko szpitala w Kołobrzegu ogłoszono 4 stycznia 2019 roku. Oferty można było składać do 18 stycznia tego roku. O dyrektorską posadę ubiegało się 4 kandydatów.

-Po ocenie formalnej złożonej przez nich dokumentacji, do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono trzy osoby. Po spotkaniach z kandydatami komisja konkursowa przekazała rekomendację dotyczącą zatrudnienia na stanowisku szefa kołobrzeskiej placówki zarządowi województwa zachodniopomorskiego. – informuje Łukasz Jucha z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego. – Niestety rekomendowany kandydat z przyczyn osobistych zrezygnował z ubiegania się o stanowisko, dlatego konkurs nie mógł zostać rozstrzygnięty.

Piotr Lewandowski swoją decyzję o rezygnacji motywuje „ważnymi powodami osobistymi”.

Władze samorządu województwa powierzyły kierowanie placówką Małgorzacie Grubeckiej zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa. Wykonać je będzie do czasu powołania nowego szefa lecznicy, nie dłużej niż do 31 maja br.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend