Na start. Kolejny termin naboru wniosków na dofinansowanie nowych firm

Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dokumenty można składać do 10 października.

W bieżącym roku wsparcie na wskazaną formę aktywizacji zawodowej będzie udzielane  ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ( PO WER, RPO) oraz ze środków Funduszu Pracy.

PUP informuje, że wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny należy składać w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 16.000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 94 352 41 33  wew. 122, lub w siedzibie Urzędu, pokój 2.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend