Na wyjeździe z Budzistowa będzie wiadukt czy rondo?

You are currently viewing Na wyjeździe z Budzistowa będzie wiadukt czy rondo?

Nieustannie trwają dyskusje nad tym jak ma wyglądać wyjazd z Budzistowa. Połączenie drogi S6 z rondem im. Jerzego Patana jest ciągle kwestią wzbudzającą emocje.

Źródło: gmina wiejska Kołobrzeg 

17 stycznia w Budzistowie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ze Szczecina, wójt oraz radni Gminy Kołobrzeg, zastępca prezydenta miasta Kołobrzeg oraz mieszkańcy Budzistowa. Zaproponowaną przez przedstawicieli GDDKiA opcją było rondo, które łączyłoby drogi.
Mieszkańcy Budzistowa jednak jasno wyrazili swoje zdanie- wiadukt jest najlepszym wyjściem.

Jak powiedział radny Tomasz Królikowski: „Co dwie drogi, to nie jedna.” Wiadukt jest rozwiązaniem optymalnym, dużo bezpieczniejszym oraz zapewniającym płynność ruchu. Rondo też jest rozwiązaniem, ale nie tak dobrym.

Większość wyrażanych obaw dotyczy bezpieczeństwa oraz możliwości tworzenia się korków na rondzie.
Skoro budowa wiaduktu jest wariantem, który ma o wiele więcej zalet niż rondo, to dlaczego dyskusje tyle trwają? Najwięcej obiekcji jeśli chodzi o budowę wiaduktu mają mieszkańcy osiedla przy ul. Rzemieślniczej oraz radni miasta Kołobrzeg. Mieszkańcy tego osiedla twierdzą, że wiadukt może utrudnić im wjazd na swoją ulicę, ale wyrażają też swoje obawy co do kwestii wizerunkowych oraz hałasu.

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie dalej trwają prace projektowe. Kiedy już prace się skończą ma się odbyć następne spotkanie, aby przedstawić ostateczny wariant, nie znamy jednak jeszcze terminu.
Tymczasem zapraszamy do posłuchania co na ten temat mają do powiedzenia nasi radni Gminy Kołobrzeg.

Dodaj komentarz