NA ŻYWO: XXVI sesja Rady Miasta Kołobrzeg (ZAKOŃCZONA)

You are currently viewing NA ŻYWO:  XXVI sesja Rady Miasta Kołobrzeg (ZAKOŃCZONA)

O godz. 9 rozpoczęła się XXVI sesja Rady Miasta Kołobrzeg, Obrady odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Pod tekstem transmisja online.

W programie dzisiejszej sesji znalazły się projekty uchwał w sprawie:

-zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.
-zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030,
-powierzenia prezydent miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego,
-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry,
-oddania w nieodpłatne użytkowanie udziału w nieruchomości zabudowanej nr 36 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9,
-sprzedaży działek gruntu nr 13/2, 13/4 i 59 obręb 18, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Artyleryjskiej,
-sprzedaży działki nr 40 obręb 6, położonej przy ul. Wschodniej, ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu,
-oddania w dzierżawę na okres 30 lat działki nr 175/21 w obrębie 11 położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej
-rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
-Sprawozdanie prezydenta miasta z działalności między sesjami.

Dodaj komentarz