Niechciany maszt jednak powstanie. Tak starostwo powiatowe uzasadnia wydanie pozwolenia na jego budowę

Mamy odpowiedź starostwa powiatowego na nasze pytania dotyczące wydanego pozwolenia na budowę masztu telekomunikacyjnego przy ul. Ogrodowej. Przypomnijmy, że przeciwko nadajnikowi w tym miejscu protestowali mieszkańcy. Po ich stronie stanęła prezydent Kołobrzegu i miejscy radni, którzy zmienili plan zagospodarowania przestrzennego, ograniczając wysokość zabudowy w tym miejscu do 18 m. To miało zablokować budowę masztu. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy informację od mieszkańców osiedla, że operator telefonii komórkowej przygotowuje się do jego postawienia i ma pozwolenie na budowę. Sprawę opisaliśmy TUTAJ.

Wysłaliśmy mailem pytania do rzeczniczki starostwa powiatowego. Poprosiliśmy o uzasadnienie decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę i odpowiedź na pytanie dlaczego stroną w sprawie nie była już wspólnota mieszkaniowa. Odpowiedź publikujemy poniżej:

„23 sierpnia 2022 r. inwestor ponownie (wcześniejsze starania zakończyły się fiaskiem ze względu na niezgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – dop. red.) wystąpił z wnioskiem do starostwa o pozwolenie na budowę tym razem stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KOL0010 I – wieży wysokości całkowitej 17,95 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą. Obszar oddziaływania określono tym razem o nowe przepisy tj. zmienione Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r.

Nowe rozporządzenie z 5 maja 2022 roku uchyliło dwa przepisy dotyczące instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokalizacyjnych. W wyniku wprowadzonej zmiany, uchylono punkty dotyczące sposobu kwalifikowania anten sektorowych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wprowadzone zmiany oznaczają, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nie będzie już wymagać uzyskania decyzji środowiskowej. Zatem stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej przestali być właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy tych nieruchomości, nad którymi przebiegały osie głównych wiązek promieniowania anten. Status strony postępowania przysługuje wyłącznie inwestorowi działki, na której jest realizowana inwestycja i nad którą w całości znajduje się pole elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych. 

Udzielając pozwolenia na budowę jako organ, zobowiązani jesteśmy do zbadania kompletności oraz prawidłowości złożonych dokumentów, a także analizy zgodności inwestycji z przepisami wskazanymi w ustawie Prawo budowlane. W przypadku spełnienia wymagań nie możemy odmówić wydania decyzji. W związku z tym, iż projekt spełniał wszystkie przepisy oraz wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniu 18 listopada 2022 roku wydaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę.”

1 Komentarz

Napisz komentarz
  1. 24 kwietnia, 19:33 Piotr

    Czyli jeśli są przepisy które ograniczają postawienie takiego masztu wystarczy te przepisy zmienić i już można stawiać gdzie my żyjemy brak mi słów ..

    Reply this comment

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend