Niepotrzebne już naturalne choinki będą zabierane w każdy piątek, aż do 28 lutego

Do 28 lutego spod kołobrzeskich nieruchomości będą odbierane naturalne choinki. Należy je wystawić przy śmietnikach lub wiatach śmietnikowych. Choinki odbierane są raz w tygodniu, w piątki.

Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych, muszą więc być pozbawione wszelkich lampek i ozdób, w tym wykonanych  z tworzyw sztucznych, papieru, metalu, szkła.

Dodatkowo konieczność odbioru choinek można zgłosić:
-w Referacie Gospodarki Odpadami przy Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg – telefonicznie pod numerem 94-35-516-29,
94-35-516-25, bądź mailowo: m.pytel@um.kolobrzeg.pl
-w Miejskim Zakładzie Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska – telefonicznie pod numerem 94-35-33-254, 94-35-33-249, bądź mailowo: miasto@zielen.kolobrzeg.pl

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend