Nowelizacja Kodeksu Wyborczego. Liczba okręgów wyborczych w Kołobrzegu zmaleje z 21 do 4

We wtorek radni Rady Miasta będą głosowali m.in. projekt uchwały, który wyznacza nowe okręgi wyborcze. Do tej pory było ich 21. Teraz, po nowelizacji Kodeksu Wyborczego, Kołobrzeg został podzielony na 4 okręgi wyborcze.

Zmiana przepisów spowodowała całkowitą zmianę w sposobie wybierania radnych – w miejsce dotychczasowych jednomandatowych okręgów wyborczych i wyborze radnych przez największą liczbę oddanych głosów na kandydatów w poszczególnych okręgach, wprowadzono wybory proporcjonalne w okręgach, w których może być wybieranych od 5 do 8 radnych.

W proponowanym projekcie uchwały, który trafił do programu wtorkowej sesji Rady Miasta planuje się podział miasta na 4 okręgi, w których wybieranych będzie odpowiednio 6 (w okręgu nr 4) oraz 5 (w pozostałych okręgach) radnych.

Sposób podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na okręgi wyborcze był konsultowany z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie i uzyskał pozytywną opinię.

W ślad za tym miasto musi również uchwalić zaktualizowane stałe obwody głosowania oraz ustalić siedziby obwodowych komisji wyborczych gdzie jesienią będziemy głosować. W stosunku do poprzednio obowiązującej uchwały w tym zakresie dodano nowo powstałe ulice oraz zmieniono siedziby niektórych obwodowych komisji wyborczych ze względu na konieczność dostosowania siedzib do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obwodowych komisji wyborczych będzie 22. 12 z nich będzie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kadencja rad gminy, powiatów i sejmików oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów upływa 16 listopada.Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że tegoroczne wybory samorządowe mogą odbyć się pomiędzy 17 października, a 11 listopada.

okręgi - Nowelizacja Kodeksu Wyborczego. Liczba okręgów wyborczych w Kołobrzegu zmaleje z 21 do 4

Proponowane okręgi:

0002 - Nowelizacja Kodeksu Wyborczego. Liczba okręgów wyborczych w Kołobrzegu zmaleje z 21 do 4

 

0003 - Nowelizacja Kodeksu Wyborczego. Liczba okręgów wyborczych w Kołobrzegu zmaleje z 21 do 4

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend