Nowy dyrektor Centrum Usług Społecznych dawniej MOPS

Od 29 sierpnia Centrum Usług Społecznych (dawniej MOPS) ma nowego dyrektora. Konkurs na to stanowisko wygrał Andrzej Libera, który zastąpił odchodzącą na emeryturę Beatę Augustyn.

Andrzej Libera od lat jest związany zawodowo z tematyką spraw społecznych. Pełnił między innymi funkcję sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy głównego specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kołobrzeg. Jest także wieloletnim społecznym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża, a także Honorowym Dawcą Krwi odznaczonym złotą odznaką I stopnia z tytułem Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Centrum Usług Społecznych powstało w miejsce dotychczas działającego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, by w sposób kompleksowy i skoordynowany realizować politykę społeczną miasta.  

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend