Nowy radny Rady Powiatu złożył dziś ślubowanie

You are currently viewing Nowy radny Rady Powiatu złożył dziś ślubowanie

W poniedziałek 3 sierpnia 2020 roku podczas  XVIII sesji Rady Powiatu złożył ślubowanie nowy radny Pan Łukasz Mielnikiewicz.

Zgodnie z postanowieniem nr 399/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez nowego radnego Łukasza Mielnikiewicza, który wszedł do Rady Powiatu w miejsce zmarłego w czerwcu radnego ś.p. Antoniego Szarmacha.

Łukasz Mielnikiewicz kandydował z listy nr 5 KKW SLD Lewica Razem, który w wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 roku uzyskał kolejno największą liczbie głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Ślubowanie odbyło się w obecności przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Szufla.
Nowy radny zasiadać będzie w dwóch komisjach: Budżetu i Finansów oraz Spraw Społecznych.

Dodaj komentarz