Odnawiają wieżę kościółka w Budzistowie

Pod koniec 2017 rozpoczęto prace wewnątrz zabytkowej świątyni w Budzistowie. Trwały one jeszcze w 2018 roku. Następnie renowacji poddano wschodnią elewację. Teraz czas przyszedł na front oraz odnowienie drewnianej wieży.
Całkowity koszt renowacji to ponad 200 tys. zł, z czego 50 tys. dofinansowania udzieliła Gmina Kołobrzeg.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Budzistowie – świątynia gotycka , jednonawowa o wymiarach 8×5 m. Została założona w 1222 roku przez księżną pomorską Mirosławę, matkę Barnima I. W czasie reformacji została zniszczona, a odrestaurowana dopiero w 1670 roku. Podczas oblężenia Kołobrzegu kościół zdewastowały wojska rosyjskie. Następnie został zniszczony przez wojska francuskie, które także sprzedały obydwa dzwony z wieży kościelnej. Kościół został ponownie odbudowany w 1824 roku.

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend