Organizacje pozarządowe z Kołobrzegu i pow. kołobrzeskiego na liście przyznanych dofinansowań ze Społecznika

W całym woj. zachodniopomorskim dzięki Programowi Społecznik zostanie zrealizowanych 175 różnych inicjatyw. W Kołobrzegu i pow. kołobrzeskim dofinansowanie przyznano na realizację 35 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Program Społecznik funkcjonuje od 2017 roku, wspierając społeczne działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Do tej pory, dzięki ich zaangażowaniu oraz aktywności lokalnych środowisk, pracy społecznej członków organizacji pozarządowych, współpracy tysięcy wolontariuszy oraz otwartości partnerów w regionie, zrealizowano blisko 4 tys. projektów. Przed nami kolejne działania. W czwartek, 15 czerwca 2023 r. operator programu – Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – opublikował listę projektów. Będą one realizowane od 1 lipca 2023 r. do 6 grudnia 2023 r. Organizacja mogła otrzymać na jedno działanie maksymalnie 5 tys. zł.

Na listach rankingowych znalazło w sumie 175 inicjatyw z pięciu subregionów. Kołobrzeg i powiat kołobrzeski znajduje się w granicach subregionu C, w którym przyznano 35 dofinansowań (lista pod tekstem). Dofinansowanie otrzymały m.in. Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „Paramedic” (na akcję zwiększania świadomości na temat profilaktyki anty_HCV oraz zasad udzielania pierwszej promocy). Fundacja Północna 28 dzięki dofinansowaniu ze Społecznika zrealizuje projekt „Nie mów do mnie hejtem”.
Dofinansowanie otrzymał również projekt Koła Gospodyń Wiejskich z Ustronia Morskiego zatytułowany „Zero waste: Nie marnuj – szanuj”.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Szczegółowe informacje na temat Programu Społecznik zamieszczane są na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych poszczególnych organizacji. W najbliższym czasie NGO’sy będą podpisywać umowy.

Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Program Społecznik skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą zmieniać najbliższe otoczenie. Kolejny nabór wniosków planowany jest w październiku 2023 r.


Strona internetowa programu: https://spolecznik.karrsa.eu/

0001 724x1024 - Organizacje pozarządowe z Kołobrzegu i pow. kołobrzeskiego na liście przyznanych dofinansowań ze Społecznika
0002 724x1024 - Organizacje pozarządowe z Kołobrzegu i pow. kołobrzeskiego na liście przyznanych dofinansowań ze Społecznika
0003 724x1024 - Organizacje pozarządowe z Kołobrzegu i pow. kołobrzeskiego na liście przyznanych dofinansowań ze Społecznika
0004 724x1024 - Organizacje pozarządowe z Kołobrzegu i pow. kołobrzeskiego na liście przyznanych dofinansowań ze Społecznika

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend