Orlen do zamiany działek z miastem jeszcze dopłaci. Wiemy, co powstanie przy miejskim targowisku

O tę zamianę Urząd Miasta starał się od wielu lat – działka przy ul. Trzebiatowskiej, na której funkcjonuje parking, w końcu stanie się własnością miasta. W planie zagospodarowania są to tereny komunikacji dróg publicznych.

Działka przy miejskim targowisku należy do Orlenu. Funkcjonuje tam parking. Miasto chce ten teren uporządkować i wybudować parking z prawdziwego zdarzenia. Od lat jednak Orlen był głuchy na apele o przekazanie miastu nieruchomości w zamian za inny teren.

W końcu paliwowy gigant usiadł z miastem do stołu i wypracowano porozumienie. Strony dogadały się i miasto oprócz działki przy Trzebiatowskiej przejmie też dwie inne – przy ulicy 6 Dywizji Piechoty (na której kiedyś funkcjonowała stacja benzynowa), w planie zagospodarowania są to tereny pod usługi oraz wąską działkę prostopadłą do ul. Wylotowej i dochodząca aż do Arciszewskiego. W większości są to tereny pod mieszkaniówkę, które będą mogli zagospodarować mieszkańcy już istniejących posesji.

W zamian miasto odda spółce Orlen S.A. działkę przy węźle S6 Kołobrzeg Wschód.

Wszystkie działki zostały wycenione przez biegłego. Wartość miejskiej działki to 4.143.000,- zł. Łączna wartość działek Orlenu to 1.536.000,- zł. Zgodnie z przepisami, aby taka zamiana doszła do skutku wartość zostanie zrównoważona kwotą 2.607.000,- zł, która wpłynie do budżetu miasta.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend