Pamiętajcie o aktualizacji danych po zmianie nazw ulic

W związku ze zmianą nazw ulic obowiązującą od 18 sierpnia 2017 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą o konieczności  dokonania zmian z tego powodu we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej.

System CEIDG nie weryfikuje tych zmian samoistnie, gdyż aktualizacje wnoszone do wpisów odbywają się  na wniosek przedsiębiorcy.

Czynność związana z aktualizacją wpisu trwa kilka minut; niezbędna jest  jednak podczas dokonywania tej czynności obecność osoby prowadzącej działalność gospodarczej lub wskazanego w CEIDG pełnomocnika z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Wniosek zostanie wypełniony na miejscu w wydziale obywatelskim (pokój 8). Dokonanie takiej zmiany jest ważne ze względu na fakt, iż Urząd Skarbowy i ZUS posiadają takie dane przedsiębiorców’ jakie są przekazywane poprzez system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czyli CEIDG.

Brak zmiany nazw ulic we wpisach spowoduje problem przy składaniu PIT lub innych dokumentów do Urzędu Skarbowego, jak również deklaracji do ZUS. Na tych dokumentach będą widniały już aktualne nazwy, a w systemach tych instytucji – stare.

Konsekwencją tego stanu rzeczy tak czy inaczej będzie konieczna wizyta w ewidencji działalności gospodarczej i zmiana we wpisie.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend