Pełna lista inwestycji z naszego regionu, na które samorządy dostały pieniądze z Polskiego Ładu

W sobotę ogłoszone zostały wyniki ostatniego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wcześniej informowaliśmy, że dzięki finansowemu wsparciu z tego programu Kołobrzeg zmodernizuje stadion piłkarski przy ul. Śliwińskiego. Teraz publikujemy pełną listę udzielonych dofinansowań w powiecie kołobrzeskim.

Powiat kołobrzeski: Budowa budynku administracji publicznej. Wydział Komunikacji i archiwum. 8 000 000,00

Gmina Dygowo:
-Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo. 3 325 000,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin. 1 615 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie. 980 000,00

Gmina Gościno:
-Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie. 1 900 000,00
Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna, celem poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gościno. 7 600 000,00

Gmina Kołobrzeg:
-Budowa drogi rowerowej wraz z odcinkami drogi gminnej. 5 700 000,00

Gmina miasto Kołobrzeg:
-Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu. 8 000 000,00

Gmina Rymań:
-Przebudowa drogi w miejscowości Rzesznikowo. 6 650 000,00

Gmina Siemyśl:
-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu. 1 700 000,00

Gmina Ustronie Morskie:
-Wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi – ulicy Granicznej w Ustroniu Morskim’’. 1 995 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim. 2 700 000,00
Przebudowa drogi – ulicy Akacjowej w Sianożętach. 1 520 000,00

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend