Pionierzy poszukują pamiątkowych zdjęć

You are currently viewing Pionierzy poszukują pamiątkowych zdjęć
  • Post category:Info
  • Post comments:0 Komentarzy

Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg zwraca się do pierwszych, powojennych mieszkańców Kołobrzegu ( przybyłych w latach 1945-1950) oraz ich rodzin o wypożyczenie pamiątkowych zdjęć.

Na zdjęciu ul. Dubois. Zdjęcie pochodzi z zasobów kołobrzeskiego muzeum w ratuszu – Patria Colbergiensis. 

Zdjęcia dokumentujące życie w latach 1945-1950 oraz z ostatnich lat zostaną zeskanowane i oddane właścicielom. Naszym celem jest archiwizacja jak największej ilości dokumentów oraz wykorzystanie ich podczas uroczystości i wydarzeń organizowanych przez Pionierów.

Najbliższa z nich to listopadowe „Zaduszki u Pionierów” , które Pionierzy zorganizują wspólnie z kołobrzeskim muzeum w ratuszu – Patria Colbergiensis. 

Zdjęcia można dostarczyć:

– osobiście do siedziby Pionierów – Ratusz Miejski ( parter-środkowe wejście) – dyżury w poniedziałki i piątki w godz. 10.00-13.00.

– osobiście do siedziby Pionierów – Ratusz Miejski ( parter-środkowe wejście) w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej na drzwiach

– pocztą –listem poleconym na adres Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg, ul.Armii Krajowej 12, 78-100 Kołobrzeg d) w formie elektronicznej na email: biurogc1@gmail.com

Zdjęcia należy opisać na tylnej stronie: imię i nazwisko, data wykonania zdjęcia, zdarzenie. Termin przekazania zdjęć: do 25 października 2017 roku. Należy załączyć adres i nr telefonu w celu ustalenia terminu oddania zdjęć.

Osoba do kontaktu Bronisław Filipczak Tel. 661 844 724

 

Dodaj komentarz