Planujesz założyć firmę? Możesz dostać 16 tys. zł na start

Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: 06.02.2019 r. – 18.02.2019 r.
Aktualna kwota dotacji wynosi maksymalnie: 16.000 zł.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP, spełniające kryteria dostępu określone w projektach, które złożą kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie udzielania dotacji.

Dotacja przeznaczona jest dla osób, które planują prowadzić własną firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wykształcenie lub doświadczenia zawodowe wnioskodawców powinno być zgodne z planowanym przedsięwzięciem.

W bieżącym roku wsparcie na wskazaną formę aktywizacji zawodowej będzie udzielane  ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ( PO WER, RPO) oraz ze środków Funduszu Pracy.

Informujemy, że wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny należy składać w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 94 352 41 33  wew. 122, lub w siedzibie Urzędu, pokój nr 2.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend