Plany budowy oceanarium. Entuzjazm coraz bardziej ustępuje miejsca wątpliwościom

Początkowy entuzjazm wywołany perspektywą budowy w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej dużego centrum spędzania czasu wolnego, ustępuje miejsca coraz większym wątpliwościom. Zebraliśmy opinie radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych w tej sprawie.

Na początek jednak przypomnijmy, że pomysł budowy w Kołobrzegu oceanarium pojawił się w listopadzie 2016 roku wraz z przedstawicielami wrocławskiej spółki PFI Global. Jej przedstawiciele podczas jednej z sesji Rady Miasta przekonywali radnych do budowy właśnie oceanarium. Po niespełna dwóch latach miasto rozstrzygnęło miejski konkurs na wyłonienie firmy, która miałaby zagospodarować działki przy ul. Wschodniej. Zgłosiła się jedna firma – PFI Future (dawniej PFI Global). W międzyczasie magistrat wybrał kancelarię prawną, która ma obsłużyć inwestycję, a w zeszłym tygodniu wrocławska spółka przedstawiła założenia inwestycji.

Wątpliwości się mnożą

Po początkowym entuzjazmie (większość radnych była zgodna, że oceanarium to dobry pomysł) zaczyna pojawiać się coraz więcej pytań.

– Mam coraz większe wątpliwości i to z dwóch powodów. – mówi przewodniczący Rady Miasta, Jacek Woźniak. – Nie podoba mi się pomysł budowy bazy hotelowej przy oceanarium. Potrzebujemy centrum kongresowego, ale bez miejsc hotelowych. Te z powodzeniem zapewnią istniejące już w Kołobrzegu obiekty. Drugi powód to dostępność komunikacyjna działek przy ul. Wschodniej. Budowa takiego obiektu oznacza wpuszczenie tam tysięcy aut. Z tego powodu szukałbym innej lokalizacji. Nawet jeżeli będzie to któraś z okolicznych gmin, to uważam, że wciąż będzie to atrakcja dla Kołobrzegu.

– Całe przedsięwzięcie zmierza do tego, aby wziąć za bezcen teren o dużej wartości i żeby miasto weszło w spółkę z mniejszościowym udziałem i było gwarantem zaciąganych kredytów. Tam nie ma kapitału. To jest wydmuszka organizacyjna. – stwierdził z kolei na antenie jednej z radiowych audycji radny Bogdan Błaszczyk (Kołobrzescy Razem).

– Taki obiekt jest w Kołobrzegu potrzebny. Nie mam co do tego wątpliwości. – mówi radny Krzysztof Plewko (PiS). – Natomiast całą inwestycję należy starannie przygotować od strony prawnej. (miasto miałoby stworzyć z PFI Future spółkę celową, która zajmie się budową oceanarium. Miałoby jednak w niej mniejszościowy, bo 49-procentowy udział – dop. red.). To zadanie dla prawników, których miasto w tym celu wynajęło i z którymi chciałbym się spotkać.

Nie tylko radni…

Krytycznie o budowie oceanarium (choć z zupełnie innych powodów) wypowiedzieli się też przedstawiciele kołobrzeskich organizacji prozwierzęcych i ekologicznych. Głos zabrała m.in.  Monika Władzińska z Fundacji Ogon do Góry:  – To jest niedopuszczalne, aby dla chwili uciechy gawiedzi cierpiały zwierzęta. Nikt na to nie zasługuje. Rozumiem zjeżdżalnie parki wodne i inne usługi ludzi dla ludzi. Bez zwierząt. Jak można w XXI wieku organizować obozy koncentracyjne dla zwierząt. Jest tyle rozrywek dostępnych dla ludzi. Na całym świecie odchodzą od takich przybytków. – skomentowała w mediach społecznościowych pomysł budowy oceanarium.

Swoje stanowisko w tej sprawie opublikowali również przedstawiciele społeczności skupionej w wokół profilu „Weganizm w Kołobrzegu” na Facebooku. „Dla zamydlenia oczu nazwano to „Centrum rozrywki”, a do opracowania koncepcji wynajęto (ciekawe za ile) uwaga: firmę, która budowała więzienie dla zwierząt morskich we Wrocławiu. (…) Gdyby w naszym mieście wybudowano Centrum Nauki albo chociaż centrum sportów zimowych pod kopułą to mielibyśmy atrakcję unikalną w skali całego województwa. Czy to nie ma znaczenia? Czy ktokolwiek ma pomysł, jakie działania podjąć, żeby powstrzymać radnych przed budową oceanarium, ptaszarni, motylarni i może jeszcze w ogóle ogrodu zoologicznego?”

Zgodnie z regulaminem miejskiego konkursu firma ze Śląska ma przedstawić w kołobrzeskim magistracie koncepcję architektoniczną i plan finansowy. Powinno to nastąpić w drugim kwartale 2019r.
Decyzje zmierzające do wybudowania oceanarium muszą zyskać akceptację Rady Miasta.
– Gdybym miał decydować dziś, byłbym przeciw. – dodaje Jacek Woźniak, przewodniczący Rady Miasta.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend