Po raz 12. będą sprzątać wokół jezior i rzek. Możesz się przyłączyć

You are currently viewing Po raz 12. będą sprzątać wokół  jezior i rzek. Możesz się przyłączyć

Już po raz dwunasty, 22 kwietnia rusza powiatowa akcja „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek”.

Od lat akcja to świetna lekcja ochrony środowiska, dzięki której młodsi i starsi uczą się troski o porządek w środowisku naturalnym. Podczas akcji będą zbierane odpady z brzegów, dna oraz terenów przyległych rzek, jezior, stawów oraz morza.

Czynny udział w akcji biorą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu naszego powiatu oraz członkowie kół ekologicznych, stowarzyszeń, wędkarze, członkowie OSP „TRYTON” oraz strażacy. Organizatorzy planują, że do akcji przyłączy się ok. 1600 osób. Uczestnicy akcji zostaną wyposażeni w worki na śmieci oraz gumowe rękawice. Przewidziany jest również posiłek regeneracyjny oraz drobne pamiątki.

Akcja dofinansowana jest ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 pod nr tel. 94 353 01 60 wew. 231.

Fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg

Dodaj komentarz