Podejrzana przesyłka z Tajlandii. Suszona krew krokodyla miała leczyć raka

Funkcjonariusze KAS z woj. zachodniopomorskiego wykryli przesyłkę z podejrzaną zawartością, której odbiorcą miał być mieszkaniec Koszalina. Służby wykryły towar za pomocą urządzenia RTG.

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała przesyłkę z kapsułkami z krwią krokodyla. Przesyłkę wykryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli paczek i przesyłek w Oddziale Celnym przy Poczcie Polskiej w Szczecinie. Nadana była w Tajlandii i miała trafić do mieszkańca Koszalina. W przesyłce znajdowało się 80 szt. kapsułek o nazwie CROCODILE BLOOD.

Funkcjonariusze wykryli towar za pomocą urządzenia RTG. Na deklaracji nadawca wpisał, że przesyłka zawiera „tabletki SFF” o niewielkiej wartości 300 THB (ok. 35 zł).

Koordynatorka ds. CITES (tj. Konwencja Waszyngtońska o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem) potwierdziła, że w obu przesyłkach znajdowały się preparat zawierające suszoną krew krokodyla syjamskiego (Crocodylus siamensis). Gatunek ten objęty ścisłą ochroną

Przesyłką zajmuje się teraz Dział Dochodzeniowo Śledczy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie.

Produkty z krwi gadów są popularne w Tajlandii i wielu innych krajach Dalekiego Wschodu. Sprzedawane są tam jako suplement, który rzekomo wspomaga leczenie raka.

Przypominamy, że przewóz przez granicę żywych okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz wykonanych z nich przedmiotów (bez specjalnych pozwoleń), jest przestępstwem i grozi karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, wysoką grzywną i przepadkiem okazów.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend