Pododdziały prewencji policji na lotnisku w Bagiczu

You are currently viewing Pododdziały prewencji policji na lotnisku w Bagiczu

W Bagiczu odbyły się ćwiczenia policjantów wchodzących w skład II i III Kompanii Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji (NPP) wchodzących w struktury Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji KWP w Szczecinie. Swoje umiejętności doskonalili m.in. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Pod czujnym okiem Dowódcy NOP KWP w Szczecinie odbyły się ćwiczenia zachodniopomorskich policjantów. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności, wypracowanie form i metod skutecznego działania przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej.

NPP to jednostki powołane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych, a także w związku z przejazdami osób w nich uczestniczących, konieczności zapewnienia ochrony porządku publicznego i mienia obywateli w czasie akcji ratowniczych podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych i zagrożeń epidemiologicznych lub ekologicznych, organizowania działań w ramach pościgów za niebezpiecznymi przestępcami oraz wydarzeń nadzwyczajnych wymagających natychmiastowego użycia zwiększonych sił policyjnych.

Dodaj komentarz