Policja rekomenduje kontakt telefoniczny z komendą, a nie osobisty. Z wyjątkami

You are currently viewing Policja rekomenduje kontakt telefoniczny z komendą, a nie osobisty. Z wyjątkami

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo, Powiatowa Komenda Policji zaleca ograniczenie osobistych wizyt w jednostce, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do dyspozycji pozostają numery telefonów dostępne na stronach internetowych, aplikacja „Moja Komenda” oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997.

-W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. – czytamy w policyjnym komunikacie – Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

-Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. – informują mundurowi – Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach na przykład konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej, przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka, niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Dodaj komentarz