Policja szuka do pracy młodych i wykształconych

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zachęcają do pracy w Policji.

Łącznie w 2017 roku Policja planuje przyjąć w swoje szeregi 310 nowych funkcjonariuszy. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne).

Teraz też jest łatwiej, bo z papierami nie trzeba jechać do Szczecina. Do tej pory osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji musiały osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 47. ale od dziś mogą to zrobić  w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu przy ulicy Kilińskiego 20 .

Przypominamy, że każdy, kto chce służyć w policji, musi spełnić określone wymagania:

obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
korzystający w pełni z praw publicznych,
posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej zachodniopomorskiej policji www.zachodniopomorska.policja.gov.pl lub pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.

1 Komentarz

Napisz komentarz
  1. 15 listopada, 10:47 tokson

    Hmm… ale ludzie wyjeżdżają, bo jest dobra praca za granicą. Doskonały przykład – https://arkadiacare.pl/ Opiekunki wybierają pracę w Niemczech, bo mają dobre warunki. Nikt nie zmieni miejsca zatrudnienia na siłę…

    Reply this comment

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend