Policjanci edukowali najmłodszych jak bezpiecznie pokonać drogę do szkoły

Przed rozpoczęciem roku szkolnego, policjanci sprawdzili oznakowania w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu kołobrzeskiego.

Już w pierwszych dniach września policjanci pojawili się przy szkołach i przedszkolach, by pomóc najmłodszym bezpiecznie przejść przez jezdnię, przypomnieć im o obowiązujących na drodze zasadach oraz by zwrócić uwagę zmotoryzowanych na to, że po ulicach porusza się dużo więcej dzieci.
Dzieci codziennie pokonują drogę do szkoły, natomiast policjanci czuwają nad tym aby była ona bezpieczna. Kierowcom przypominamy o rozpoczęciu roku szkolnego i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu przez cały rok szkolny, podczas spotkań z najmłodszymi będą promowali bezpieczne zachowania między innymi na drodze. Dziś wspólne działania komórki do spraw nieletnich oraz Ogniwa Ruchu Drogowego polegały na nauce przechodzenia przez przejście dla pieszych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu sprawdzian z chodzenia po „zebrze” zdali na pięć.

pol4 - Policjanci edukowali najmłodszych jak bezpiecznie pokonać drogę do szkoły pol5 - Policjanci edukowali najmłodszych jak bezpiecznie pokonać drogę do szkoły pol - Policjanci edukowali najmłodszych jak bezpiecznie pokonać drogę do szkołypol6 - Policjanci edukowali najmłodszych jak bezpiecznie pokonać drogę do szkoły

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend