Ponad 18 tysięcy interwencji. Kołobrzeska policja podsumowała miniony rok

W Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowywano pracę funkcjonariuszy w minionym roku. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, rady powiatu i miasta oraz burmistrzowie i wójtowie gmin.

Źródło: KPP Kołobrzeg

Odprawę rozpoczął insp. Dariusz Hoc uroczystym przywitaniem przybyłych gości oraz kadrę kierowniczą kołobrzeskiej komendy. Komendant zaprezentował wyniki osiągnięte przez policjantów realizujących działania na terenie powiatu. Przedstawił dane odnoszące się do pionu kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego. Komendant wspomniał także o czynniku mającym wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne.

Działania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu w liczbach na koniec 2023 r. to ponad 18 tysięcy interwencji policyjnych, z czego około 13 669 przekazano z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 16 919 to interwencje w miejscu publicznym pozostałe to interwencje domowe i inne. W związku z interwencjami policjanci zainicjowali 68 procedur „Niebieska Karta”.

Efektem działań profilaktycznych i prewencyjnych KPP w Kołobrzegu było aktywne uczestnictwo lokalnej społeczności w korzystaniu z interaktywnego narzędzia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w związku z czym odnotowano 538 zgłoszeń. Skuteczne działania policjantów w 2023 roku pozwoliły na potwierdzenie i wyeliminowanie 232.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu w roku ubiegłym wszczęli łącznie 1462 postępowania przygotowawcze, w tym dotyczących m.in. – 220 kradzieży cudzej rzeczy, 6 kradzieży samochodu, 93 kradzieży z włamaniem, 5 przestępstw rozbójniczych, 23 uszczerbku na zdrowiu, 115 uszkodzeń rzeczy.

Działania funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kołobrzegu w 2023 roku ujawniły 8591 wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. W związku z tym na ich sprawców nałożono – 5592 mandaty karne, 2595 pouczenia oraz skierowano 404 wnioski o ukaranie. Policjanci zatrzymali w tym okresie 110 kierujących samochodami pod wpływem alkoholu oraz 41 nietrzeźwych kierujących innymi pojazdami (inne niż mechaniczne – rower, hulajnoga). Policjanci zatrzymali 4027 osoby które przekroczyły dozwoloną prędkość i ujawnili 133 przekroczeń prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zatrzymano 220 uprawnień do kierowania i 1120 dowodów rejestracyjnych.  

W trakcie wystąpienia komendant podziękował funkcjonariuszom oraz przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych i Prokuratury za codzienną współpracę z naszą jednostką.

W przemówieniach zaproszonych gości podsumowujących odprawę wybrzmiały podziękowania dla wszystkich policjantów i pracowników naszej jednostki za ich profesjonalną i pełną zaangażowania pracę w minionym roku.

Praca mundurowych z powiatu kołobrzeskiego została pozytywnie oceniona również przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marka Jasztala, który podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i pracę na wysokim poziomie oraz przedstawił główne kierunki pracy na 2024 rok.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend