Powiat dostał dofinansowanie na budowę ronda na 6. Dywizji Piechoty na wysokości cmentarza. Wiemy, kiedy może ruszyć budowa

Powiat Kołobrzeski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok z przeznaczeniem na budowę ronda na ulicy 6. Dywizji Piechoty w Kołobrzegu. Wartość zadania szacowana jest na 2.100.000,00 złotych. Wartość dofinansowania wynosi 50 proc. i jest to kwota 1.042.784,91 złotych.

Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w grudniu. Termin realizacji inwestycji to styczeń – październik 2024 roku. Projekt obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: 6. Dywizji Piechoty i Św. Wojciecha w Kołobrzegu. Długość odcinka to ok. 160 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach inwestycji prowadzone będą roboty polegające na rozbudowie drogi w zakresie wykraczającym poza dotychczasowy pas drogowy. Główne prace polegać będą na:

-przebudowie skrzyżowania na rondo,
-przebudowie jezdni,
-przebudowie istniejących dróg dla pieszych,
-przebudowie istniejących dróg rowerowych,
-przebudowie infrastruktury drogowej,
-przebudowie zjazdów,
-przebudowie urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę,
-przebudowie oświetlenia,
-przebudowie kanalizacji deszczowej,
-usunięciu kolizji z urządzeniami obcymi,
-odtworzeniu trawników w pasie drogowym.

2 komentarze

Napisz komentarz
  1. 13 października, 09:22 Anonim

    Nareszcie.

    Reply this comment
  2. 13 października, 09:23 Kilo

    Nareszcie

    Reply this comment

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend