Powiat uspokaja: miejsc w szkołach średnich nie zabraknie, bo absolwentów klas ósmych będzie połowę tego, co rok temu

Jak co roku powiat przygotowuje się do przyjęcia uczniów do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny 2024/2025. Założenia do rekrutacji zostały poparte aktualną analizą wskaźników demograficznych.

– Chcę uspokoić ośmioklasistów i ich rodziców, sytuacja z zeszłego roku już się nie powtórzy. W bieżącym roku szkolnym liczba absolwentów klas ósmych z naszego powiatu wyniesie 501 uczniów. – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, któremu podlegają szkoły średnie

Przypomnijmy, rok temu z powodu kumulacji roczników (6- i 7-latków), w systemie pojawiła się dwukrotnie większa liczba absolwentów klas ósmych – 1016 uczniów. Wówczas powiat otworzył ostatecznie 36 oddziałów, przyjmując 1081 osób.

-Obecnie zakładamy, że minimalna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowej szkole I stopnia wyniesie 21. Oczywiście w zależności od liczby chętnych, liczba klas może ulec zwiększeniu. Pamiętajmy, że do naszych szkół aplikują również uczniowie spoza powiatu, na poziomie ok. 20-30% ogólnej liczby ósmoklasistów. Natomiast nie ma już obawy o brak miejsc.  – dodaje starosta Tamborski.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend