Powiat zabiega o dofinansowanie remontu trzech powiatowych dróg. Wartość inwestycji to ok. 8 mln zł

Powiat Kołobrzeski złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wykonania nowych nawierzchni na drogach powiatu kołobrzeskiego: Niemierze – Charzyno, Byszewo – Niemierze oraz Jarkowo – Gorawino.

Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 8 mln zł, a wartość dofinansowania wynosić będzie 98 proc. wysokości inwestycji.
Zakres prac obejmie wykonanie nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, wykonane zostaną pobocza, zostaną odtworzone rowy drogowe oraz wykonane zostanie dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów do krawędzi jezdni. Dzięki wykonaniu nowych nawierzchni podniesiony zostanie stan techniczny infrastruktury drogowej. Wyremontowane drogi powiatowe podniosą znacznie bezpieczeństwo ruchu drogowego.

droga2 1024x768 - Powiat zabiega o dofinansowanie remontu trzech powiatowych dróg. Wartość inwestycji to ok. 8 mln zł
droga 1 1024x768 - Powiat zabiega o dofinansowanie remontu trzech powiatowych dróg. Wartość inwestycji to ok. 8 mln zł

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend