Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 20 mln zł na wsparcie przedsiębiorców w czasie epidemii

You are currently viewing Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 20 mln zł na wsparcie przedsiębiorców w czasie epidemii

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu będzie realizował różne formy wsparcia dla pracodawców w celu łagodzenia negatywnych skutków epidemii. Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiat Kołobrzeski otrzymał 20 mln złotych z przeznaczeniem na:

1. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – kwota do 5.000 złotych – aktualnie trwa nabór do 17.04.2020 r., są już realizowane pierwsze umowy – wypłaty.

2.  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro (do 9 pracowników), małego (do 50 pracowników) i średniego przedsiębiorcy (do 250 pracowników).

3. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych – działalność organizacji pożytku publicznego.

4. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników.

Źródło finansowania: Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020.

Wnioski i umowy można składać/przesyłać:

– przez stronę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub drogą mailową po opatrzeniu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl

– Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być złożony na komplecie dokumentów przesyłanych drogą mailową

– korzystając z poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg;

– pozostawiając w skrzynce zlokalizowanej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w godzinach. 08.00-14.00.

 

Dodaj komentarz