Przyjaźń – konkursy dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza uczniów kołobrzeskich szkół podstawowych do udziału w konkursach: literackim i plastycznym p.t. „Przyjaźń”.

Do konkursu literackiego mogą przystąpić dzieci z klas IV-VII . Zadaniem uczestników jest samodzielne napisanie tekstu : listu do przyjaciela lub opowiadania o przyjaźni. Praca powinna składać się z tekstu o objętości do 2 stron w formacie A4. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. Zwycięzca otrzyma także, przyznawany corocznie honorowy tytuł „Dziecięcy Mistrz Pióra”.

Młodsze dzieci, z klas I-IV, mogą wziąć udział w konkursie plastycznym. Praca powinna nawiązywać do przyjaźni bohaterów z dowolnie wybranej książki dla dzieci. Może być namalowana na kartkach w formacie A3. Szczegółowych informacji na temat konkursów udziela Biblioteka Dziecięca ul. Brzozowa 9a w Kołobrzegu.
Regulaminy dostępne są na stronie www.biblioteka.kolobrzeg.pl. Termin nadsyłania prac upływa 25 kwietnia 2018r.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend