Powiatowy Urząd Pracy: Nawet 18 tys. zł dotacji na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

You are currently viewing Powiatowy Urząd Pracy: Nawet 18 tys. zł dotacji na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: 10.02.2020 r. – 21.02.2020 r.
Aktualna kwota dotacji wynosi maksymalnie: 18.000 zł.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP, spełniające kryteria dostępu określone w projektach, które złożą kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie udzielania dotacji.

Dotacja przeznaczona jest dla osób, które planują prowadzić własną firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wykształcenie lub doświadczenia zawodowe wnioskodawców powinno być zgodne z planowanym przedsięwzięciem
W bieżącym roku wsparcie na wskazaną formę aktywizacji zawodowej będzie udzielane  ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ( PO WER, RPO) oraz ze środków Funduszu Pracy.

Aktualny regulamin oraz wniosek dostępne są pod linkiem: Dokumenty do pobrania

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny należy składać w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 94 352 41 33  wew. 118, lub w siedzibie urzędu, pokój nr 4.

Dodaj komentarz