Rada Gminy ponownie zgłasza sprzeciw wobec integracji z miastem. Radni piszą o poszanowaniu suwerenności i nienaruszalności granic

Radni Rady Gminy Kołobrzeg dalej są nieprzekonani do integracji z miastem Kołobrzeg. Właśnie na stronach internetowych Urzędu Gminy ukazało ich stanowisko w tej sprawie. Radni piszą w nim m.in.. „że jako Rada Gminy jasno i jednoznacznie oświadczamy, w pełni szanując i reprezentując głos większości mieszkańców, że jesteśmy przeciwni poszerzeniu granic administracyjnych miasta Kołobrzeg kosztem terenów Gminy Wiejskiej Kołobrzeg.”.

Przypomnijmy, że miasto wszczęło procedurę przyłączenia do Kołobrzegu sołectwa Korzyścienko. Chodzi o 123 hektary wolnych gruntów, na których miałaby powstać strefa ekonomiczna. Jak tłumaczy miasto, miałyby tam znaleźć miejsce firmy spoza sektora turystycznego, co pozwoliłoby miastu i okolicznym gminom rozwijać się również poza tą dominującą w regionie branżą. Radni Gminy po raz kolejny jednak zgłaszają sprzeciw.

Oświadczenie Rady Gminy Kołobrzeg

Rada Gminy Kołobrzeg już 30.09.2022 przyjęła uchwałę w sprawie stanowiska w związku z zamiarem przyłączenia sołectw z terenu Gminy Kołobrzeg do Miasta Kołobrzeg. Uchwałą wyrażono sprzeciw wobec zamiaru zmiany granic administracyjnych Miasta Kołobrzeg oraz poparcie dla samorządu Gminy Kołobrzeg w staraniach przeciwnych tym planom.

Konsultacje społeczne, przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy Kołobrzeg jednoznacznie pokazały sprzeciw wobec jednostronnej woli organów Miasta Kołobrzeg w tematyce poszerzenia swoich granic administracyjnych. Uszanowaniem i konsekwencją głosu mieszkańców Gminy Kołobrzeg było przyjęcie 3.03.2023 uchwały Rady Gminy Kołobrzeg – sprzeciwiając się i negatywnie opiniując wniosek Prezydent Miasta Kołobrzeg w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.

W związku z pojawiającymi się opiniami negującym te stanowisko, jako Rada Gminy jasno i jednoznacznie oświadczamy, w pełni szanując i reprezentując głos większości mieszkańców, że jesteśmy przeciwni poszerzeniu granic administracyjnych miasta Kołobrzeg kosztem terenów Gminy Wiejskiej Kołobrzeg.

Ideą ustawy o samorządzie terytorialnym jest współpraca sąsiadujących organów z poszanowaniem suwerenności i nienaruszalnością ich granic, bez niszczenia tożsamości regionu.

Uwzględniając w/w okoliczności Rada Gminy Kołobrzeg uznała za zasadne potwierdzenie w niniejszym oświadczeniu przyjętego wcześniej stanowiska i woli mieszkańców.

Rada Gminy Kołobrzeg

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend