Ranking: nasze województwo poprawiło wynik, ale nadal w tyle

Województwo Zachodniopomorskie mimo że poprawiło swój wynik w rankingu innowacyjności to nadal w żadnej dziedzinie nie przoduje. 

Eksperci Banku Millennium przygotowali kolejne opracowanie „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017”. W tegorocznym wyścigu po innowacyjność zwyciężyło mazowieckie. Zachodniopomorskie w stawce 16 województw jest co najwyżej średniakiem. 

„Najniższa pozycja w rankingu determinowana jest tu przede wszystkim niską wydajnością pracy, niskimi nakładami na badania i rozwój w relacji do PKB oraz pracującymi w B+R, a także najniższą w kraju liczbą studentów i wydanych patentów. – czytamy w opracowaniu – Przyczyn tego zjawiska należy szukać w relatywnie niskim uprzemysłowieniu tych regionów oraz niskim rozwoju sektora usług, infrastruktury transportowej, edukacyjnej (słabe zaplecze kadrowe, niedopasowanie kierunków studiów do potrzeb gospodarki innowacyjnej) oraz badawczo rozwojowej.”

Składowe „Indeksu Millennium …” to wydajność pracy (mln zł/liczba zatrudnionych), stopa wartości dodanej (%), wydatki na badania i rozwój (B+R w relacji do PKB), edukacja policealna (liczba studentów na 10 tys. mieszkańców), pracujący w B+R (na 1 tys. aktywnych zawodowo) oraz liczba wydanych patentów (na 1 mln mieszkańców).

zachodniopomorskie - Ranking: nasze województwo poprawiło wynik, ale nadal w tyle

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend