Regionalne Centrum Kryzysowe. Znajdziesz tu pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i pedagogiczną

W czwartek (26.08) oddano do użytku wyremontowane pomieszczenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Grottgera 11 w Kołobrzegu, gdzie powstał Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego.

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków zewnętrznych, przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową  wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczonych na działalność Regionalnego Centrum Kryzysowego. W ramach zadania powstały m.in.: zaplecze socjalno-porządkowe, trzy pomieszczenia biurowe i pomieszczenie pracy indywidualnej. Koszt inwestycji to 284.965 złotych, z czego 130.000 złotych pochodzi z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast 154.965 złotych to wkład własny powiatu.

Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przypomina, że w związku z wdrożeniem projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu utworzony został Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego. Punkt oferuje pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i pedagogiczną. W zależności od potrzeb beneficjenci mogą skorzystać również z pomocy innych specjalistów.

Zadaniami Punktu są:

-działania profilaktyczne, mające na celu ograniczyć skutki zdarzeń kryzysowych,
-praca interwencyjna na wezwanie w miejscu zdarzenia oraz wizyty w środowisku osoby/rodziny wymagającej wsparcia,
-prowadzenie klubów samopomocy,
-działania informacyjne o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
-działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Pomoc udzielana jest stacjonarnie w siedzibie PCPR Kołobrzeg przy ul. Grottgera 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 20.00, a także w terenie, dzięki powołaniu zespołów mobilnych. Kontakt telefoniczny – Kołobrzeg – 94 310 80 20 do 23.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend