Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas. Dodatkowe punkty za płacenie podatków w Kołobrzegu

Miasto ogłosiło termin od którego można składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola i pierwszych klas podstawówek.

W Kołobrzegu mamy 7 przedszkoli publicznych  i oddziały przedszkolne w 4 podstawówkach. To daje około ok. 360 miejsc. Rodzice mogą wybrać też któreś z siedmiu przedszkoli prywatnych. Realizacja podstawy programowej (6 godzin) odbywa się za darmo. Rodzice w miejskich placówkach za pobyt dziecka zaczynają płacić po godzinie 12.30 – za każdą godzinę złotówkę. W przedszkolach prywatnych ta cena jest regulowana przez ich właścicieli.

Miasto ogłosiło właśnie terminy i kryteria rekrutacji do przedszkoli i pierwszych klas podstawówek.  Rekrutacja do przedszkoli będzie się odbywała tylko elektronicznie i rozpocznie się w marcu (tabelki poniżej).

Jeżeli w przedszkolach pierwszego wyboru zostaną wolne miejsca – odbędzie się drugi etap. Tu punktowane będą m.in. niskie dochody. Premiowane są też dzieci rodzin z których rodzice lub prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Kołobrzegu.
Dodatkowym atutem dzieci może być rodzeństwo – jeżeli uczęszcza do przedszkola pierwszego wyboru, młodszy brat lub siostra dostaną ekstra 8 punktów.

Określone są też kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkół oraz liczbę punktów za spełnienie kryteriów: jeżeli rodzeństwo jest uczniem szkoły, do której ubiega się o przyjęcie to kandydat może liczyć na 4 punkty. Z kolei jeżeli miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły to takie podanie zostanie premiowane trzema punktami. Na dwa punkty może liczyć kandydat w przypadku gdy opiekunowie wyznaczeni przez jego rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru ze szkoły, mieszkają w obwodzie szkoły.

0002 - Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas. Dodatkowe punkty za płacenie podatków w Kołobrzegu0002 1 - Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas. Dodatkowe punkty za płacenie podatków w Kołobrzegu

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend