Rozpoczyna się przebudowa powiatowego odcinka ulicy Jedności Narodowej

30 sierpnia starostwo powiatowe w Kołobrzegu podpisało z firmą STRABAG umowę na rozbudowę ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Wylotową.

Tego samego dnia został przekazany wykonawcy inwestycji plac budowy. Termin ukończenia przebudowy to maj 2024 r.

Prace obejmą: wykonanie nowej nawierzchni wraz ze zjazdami i dojściami do posesji, przebudowę skrzyżowań oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Wylotową, chodnika, ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowę sieci wodociągowej.

Wartość inwestycji to 9.815.598,18 zł (w tym powiat kołobrzeski płaci 8.728.546,85 zł, a MWiK 1.087.051,33 zł).
-W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50 procent – informuje starosta Tomasz Tamborski.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend