Rządowy fundusz Polski Ład sfinansuje podgrzewaną murawę na stadionie przy Śliwińskiego?

Urząd Miasta unieważnił przetarg na wykonanie podgrzewanej murawy na stadionie przy Śliwińskiego. Jednocześnie, jak udało nam się dowiedzieć, magistrat chce złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji do rządowego programu Polski Ład, z którego może dostać nawet 95 proc. wszystkich kosztów jej wykonania.

31 lipca unieważniono przetarg na wykonanie instalacji grzewczej murawy płyty stadionu przy ul. Śliwińskiego. Powodem unieważnienia postępowania była cena zaoferowana przez jedynego wykonawcę, który zgłosił się do przetargu. W budżecie miasta na ten cel przeznaczono 5,2 mln zł, tymczasem oferta firmy HYBRID SPORT z Turowa przewyższała tę kwotę o blisko 300 tys. zł.

Miasto nie rezygnuje z inwestycji. Zanim jednak ogłosi drugi przetarg, chce złożyć wniosek o jej dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład, z którego może otrzymać nawet 95 proc. kosztów realizacji całego przedsięwzięcia.

Miasto chce więc do obecnej specyfikacji inwestycji dopisać dodatkowe prace związane z podłączeniem obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego (co wymaga pociągnięcia ciepłociągu od mostu na Kanale Drzewnym) i modernizacji stadionu od strony elektrycznej. To oznacza, że do kwoty 5,2-5,5, mln zł, na ile szacowane jest wykonanie samej instalacji grzewczej murawy, trzeba doliczyć przynajmniej kolejne 2 mln.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend