Rzeźba „Matka Polka” zostanie odnowiona. Kto wie, gdzie stoi?

Jeszcze w tym roku rzeźba „Matka Polka” autorstwa Zygmunta Wujka odzyska swoje dawne walory estetyczne w ramach zaplanowanych prac konserwatorskich. Rzeźba znajduje się na terenie kwatery kombatantów-uczestników walk 1939, Monte Cassino, Lenino i Kołobrzeg na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu.

Konserwacja będzie możliwa dzięki środkom otrzymanym przez Miasto Kołobrzeg z programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 54.000 zł.

Głównym założeniem prac konserwatorskich jest przeprowadzenie zabiegów przywracających właściwości techniczne rzeźby, a także przywrócenie jej dawnych walorów estetycznych. Celem zadania jest uratowanie obiektu przed zniszczeniem i powstrzymanie procesów degradacji oraz pełna kompleksowa konserwacja rzeźby, wyeliminowanie przyczyn powstałych zniszczeń przed dalszym rozwijaniem procesów destrukcyjnych. Zaplanowane prace potrwają do jesieni br.

Autorem dzieła jest artysta rzeźbiarz – Zygmunt Wujek (1938-2018). Pomnik odsłonięto podczas uroczystych obchodów 50. rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem w 1995 roku.

W ramach zadania zaplanowano także opracowanie tablicy informacyjnej dotyczącej rzeźby i sylwetki jej autora, z odniesieniem do historii powstania kwatery kombatantów.

Zadanie koordynuje Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu oraz Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Kołobrzeg.

pomnik Z. Wujek 768x1024 - Rzeźba "Matka Polka" zostanie odnowiona. Kto wie, gdzie stoi?

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend