Ścieżka rowerowa między platanami do końca listopada

Ruszył miejski przetarg na budowę ścieżki rowerowej od mostu na Kanale Drzewnym do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej. Jeżeli uda znaleźć się w terminie wykonawcę, o co ostatnio trudno, ścieżka ma być gotowa do końca listopada tego roku.

Fot. Archiwum 

Budowa tego odcinka ścieżki będzie wymagała zupełnie innego podejścia niż w innych rejonach miasta i szczególnej ostrożności, bo powstanie m.in. w obrębie cennego pomnika przyrody jakim jest Aleja Platanów Klonolistnych, wzdłuż ulicy Łopuskiego.

„Sposób prowadzenia prac i zastosowana technologia mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków z ewentualną zmianą warunków wodnych i gruntowych. –  czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, którą jeszcze we wrześniu 2017 roku przyjęli w tej sprawie radni Rady Miasta – „Dla potrzeb poprawy warunków wegetacji drzew przy fragmentach ścieżki wykonywanej z nawierzchni nieprzepuszczalnej stworzona zostanie powierzchnia biologicznie czynna o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m licząc od pnia drzewa. Zapewniony zostanie stały, bieżący nadzór przyrodniczy w trakcie prowadzonych prac.”

Ścieżka powstanie między platanami, bo brak jest możliwości poprowadzenia jej w innym miejscu.

W ramach inwestycji powstanie ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Na odcinku między platanami nawierzchnia zostanie wykonana z czerwonego kruszywa mineralnego. Prace przy pomnikowej alei będą wykonywane ręcznie, bez ciężkiego sprzętu. Między platanami dla zachowania niezbędnych warunków wodnych ścieżka zostanie wykonana z nawierzchni mineralnej, na podbudowie z kruszywa naturalnego, bez obrzeży betonowych.

Poza pomnikiem przyrody nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Zostaną również przebudowane chodniki i zjazdy.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend