Sobota, plaża Centralna, Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Kołobrzeg w Przeciąganiu Liny, start godz. 11, wstęp wolny

W sobotę zostanie rozegrany Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Kołobrzeg w Przeciąganiu Liny. Każdy kto ma ochotę sprawdzić się w tej dyscyplinie może się zapisać.

Regulamin i zasady: 

Zapisy drużyn: karateglowaczewo@gmail.com, 793 380 100
wiadomość na stronę: web.facebook.com/przeciaganielinyglowaczewo
————————–————————–————————–————
Regulamin Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Kołobrzeg w Przeciąganiu Liny na plaży:
1. Cel zawodów 
– popularyzacja jednej z najstarszych dyscyplin sportowych i olimpijskich, 
– popularyzacja Kołobrzegu jako doskonałego miejsca do spędzania aktywnego wypoczynku.
2. Organizatorzy 
Organizatorami są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Polski Związek Przeciągania Liny oraz Klub Karate Głowaczewo.
3. Termin i miejsce 
– termin: 09 września 2017 r. o godz. 11:00, 
– miejsce: plaża przy molo w Kołobrzegu, 
– mistrzostwa rozegrane zostaną bez względu na pogodę i ilość startujących drużyn.
4. Uczestnicy 
• limit wiekowy: do udziału w zawodach dopuszczone zostaną osoby, które 19 sierpnia 2017 r. będą miały ukończone 15 lat, 
• wymagane dokumenty: uczestnik musi posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający datę urodzenia; uczestnik musi przed startem podpisać oświadczenie o świadomym uczestnictwie w zawodach; uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na start w zawodach.
5. Konkurencje i drużyny 
• konkurencja męska: 5 osób z łączną wagą członków drużyny do 460 kg, 
• konkurencja mix: 5 osób w tym co najmniej jedna innej płci z łączną wagą członków drużyny do 440 kg; jeżeli występuje w drużynie więcej niż jedna kobieta możliwy jest start 6 osób w drużynie, jednak nadal obowiązuje limit wagowy do 440 kg, 
• konkurencja żeńska: 5 osób z łączną wagą członków drużyny do 340 kg.
• w przypadku dużej liczby drużyn, sędzia główny może podjąć decyzję o podziale na dodatkowe grupy startowe.
6. Zasady ogólne 
Rywalizacja zespołów polega na przeciągnięciu zaznaczonego środka liny poza granice własnej strefy wyznaczonej poprzez linie na podłożu. Rywalizacja zaczyna się na sygnał dźwiękowy podawany przez sędziego. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przeciągnie znacznik (znajdujący się na środku liny) za granicę swojej strefy wyznaczoną linią na podłożu. O zwycięstwie drużyny informuje sygnał dźwiękowy sędziego.
7. Nagrody 
• dla zwycięskiej drużyny puchar i okolicznościowe statuetki,
• drużyny za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca otrzymają medale. Zawodnicy najlepszych drużyn otrzymają także nagrody rzeczowe.
8. Pozostałe uwagi 
• nie dopuszcza się owijania liny wokół dłoni, rąk, tułowia oraz ciągnięcia liny przodem przełożonej przez plecy, 
• nie dopuszcza się używania rękawic, 
• uczestnicy mistrzostw podczas rozgrywek występują boso, 
• oddanie spotkania walkowerem oznacza wykluczenie z dalszej rywalizacji. Sędzia ma prawo wykluczyć z udziału w szczególności osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub dopingujących, 
• za wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności, 
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę internetową, komunikaty słowne, przekazanie informacji kierownikom reprezentacji, 
• wszelkie spory w trakcie zawodów rozstrzygane są zgodnie z regulaminami PZPL przez sędziego głównego i jego postanowienia są ostateczne.
MOSiR Kołobrzeg, KK Głowaczewo oraz Polski Związek Przeciągania Liny Warszawa, 30.08.2017

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend