Sobota, RCK, koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, godz. 16, wstęp wolny

Koło Terenowe Związku Sybiraków w Kołobrzegu zaprasza na koncert z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB STARSZYCH „…BO TACY JESTEŚMY”. Start: 20.10.2018 r. o godz. 16:00. Wstęp wolny.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to święto ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzone corocznie w październiku. Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: poza Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, 20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora, a 20 października Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają wspólny cel – poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

To istotne zagadnienie biorąc pod uwagę fakt, że obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość. I taki między innymi cel, a także ożywienie wspomnień, przyświeca organizatorom koncertu w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, który odbędzie się w dniu 20 października br. o godz. 16.00.

Do koncertu Koło Terenowe Związku Sybiraków w Kołobrzegu zaprosiło kołobrzeskie chóry dorosłych: „Jedność”, „Kombatant”, „Pionier”, „Cantabile”, „Cantores Colabregae”, Zespół Śpiewaczy „Retrowianki” działający w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chór dziecięcy „Kontrapunkt” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu, a także wokalistów reprezentujących młode pokolenie kołobrzeżan: Agatę Kramarz z Zespołu Szkół Społecznych nr 1 i Mateusza Basiukiewicza z Klubu Wojskowego 8 BREM w Kołobrzegu. W programie pt. „…bo tacy jesteśmy” dominować będą piosenki patriotyczne: Modlitwa obozowa, Polskie kwiaty, Niepodległa niepokorna, Kocham cię Polsko, Za wolność, Ojczyzna ma, Jesteśmy stąd i wojskowe: Mundury zielone jak liście, Przyjedź mamo na przysięgę, Napisz do mnie miły, brzmieć będą nuty sakralne: Stabat Mater, Dona nobis pacem, Ave Maria i lokalne: Walczyk o Kołobrzegu. W mozaice melodii znajdą się także m.in. Kołysanka, Wieczorny dzwon, Ave Maria Gounoda, pieśń jeńców z opery G. Verdiego Nabucco, fragment musicalu My fair lady, hiszpańska Granada i kilka niespodzianek. Zapraszamy! Wstęp wolny, a ilość miejsc ograniczona!

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend