Spór o projekt remontu ul. Basztowej. Mieszkańcy nie chcą „udogodnień”. Mają za to uwagi

Mieszkańcy osiedla przy ul. Basztowej protestują przeciwko remontowi ulicy, przy której mieszkają, bocznych uliczek i chodników według projektu, który powstał na zamówienie miasta.

Ulica Basztowa i boczne uliczki proszą się o remont od wielu lat. Ma on być przeprowadzony w tym roku. Jednak mieszkańcy domków przy ul. Basztowej mają sporo uwag pod adresem projektanta przebudowy ulicy i naczelnika miejskiego wydziału inwestycyjnego. Zarzucają im m.in. brak badań wytrzymałości gruntu (przeprowadza się je metodą wierceń), które ze względu na rodzaj podłoża są ich zdaniem koniecznie.

Cytowany w piśmie mieszkańców osiedla przy ul. Basztowej do Urzędu Miasta i prezydent Kołobrzegu, naszelnik wydziału inwestycji podczas jednego ze spotkań miał stwierdzić, że zostaną one wykonane dopiero po wykonaniu projektu. „Jest to karygodne niedbalstwo, wręcz celowe działanie, które w efekcie mogłoby wyrządzić nieobliczalne w skutkach szkody.” – piszą mieszkańcy.

Mieszkańcy zarzucają też projektantowi, że nie uwzględnił we wstępnym projekcie podziemnej sieci energetycznej, telefonicznej i gazowej. Nie chcą też zmiany w rozkładzie ulicy i chodników, który ich zdaniem jest funkcjonalny i nie chcą żadnych „udogodnień” (w projekcie m.in. projektant poszerzył chodniki kosztem ulicy). Te udogodnienia miałyby podrożyć koszty remontu ulicy o ok. 30 procent, czyli jak wyliczono o ok. 900 tys. zł. „Jest to ewidentna niegospodarność, a co za tym idzie, forma przerasta potrzeby.” – piszą mieszkańcy.

Do tematu wrócimy.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend