Sprawdzamy co nowego w sprawie budowy terminala pasażerskiego w kołobrzeskim porcie

Do 4 sierpnia Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu czekał na odpowiedź od potencjalnych przedsiębiorców, którzy chcieliby wspólnie z ZPM zainwestować w budowę nowoczesnego terminala pasażerskiego.

Na zdjęciach wizualizacja terminala pasażerskiego, który miałby powstać na terenach przy ul. Towarowej i Portowej. Dziś jest tam parking dla samochodów osobowych i miejsce sprzedaży pamiątek. Inspiracją przy projektowaniu obiektu były wiatr, fale morskie i złoty bursztyn.

Port w Kołobrzegu planując duże i kosztowne inwestycje musi liczyć się z faktem, że nie ma większych szans na pomoc Unii Europejskiej, bo ta promuje głównie duże porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki. Zarząd Portu Morskiego jednak nie poddaje się i szuka prywatnego inwestora, który wyłożyłby część kapitału na budowę szacowanego na 35 mln złotych terminala. Inwestycja ta jest w wieloletnich planach inwestycyjnych, które przyjęło miasto.

22 czerwca ZPM opublikował na swojej stronie zapytanie skierowane do przedsiębiorców. Jego celem był jeszcze nie wybór partnera, a wyłącznie ustalenie zainteresowania realizacją inwestycji i analizą ewentualnych form, w jakich inwestycja zostałaby zrealizowana. Wpłynęła jedna odpowiedź i kilka pytań o szczegóły.

– W międzyczasie dokonaliśmy analizy ekonomicznej i w tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów z bankami i rozważania możliwości by samodzielnie wykonać inwestycję – mówi Artur Lijewski, prezes Zarządu Portu Morskiego – Czekamy na warunki jakie postawią nam banki dotyczące zabezpieczenia. Wtedy też będziemy wiedzieć czy koszt obsługi tego długu (kredytu – dop. redakcji) będziemy w stanie w pierwszych latach obsłużyć.  W drugiej połowie września planujemy ogłosić już zamówienie na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

Terminal miałby powstać na terenie portu morskiego przy ul. Towarowej i Portowej. – Celem projektu jest stworzenie spójnej zabudowy związanej z obsługą funkcji portowych, funkcji usługowych, funkcji parkingowych i funkcji magazynowych – można przeczytać w informacji udostępnionej przez Zarząd Portu Morskiego – W ramach inwestycji przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół budynków, placów publicznych z elementami małej architektury, takie jak ławki, siedziska, fontanna oraz ciągi pieszo – kołowe.

Fot. ZPM

terminal Kołobrzeg - Sprawdzamy co nowego w sprawie budowy terminala pasażerskiego w kołobrzeskim porcie

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend