Stawki opłaty targowej w 2018 roku i nowa opłata „za królika”

W poniedziałek radni spotkają się na 37. posiedzeniu Rady Miasta w tej kadencji. W programie, wśród 24 projektów uchwał jest m.in. dokument określający dzienne stawki opłaty targowej w 2018 roku.

Na zdjęciu „zieleniak” przy ul. Lipowej.

Projekt uchwały dokładnie określa stawki opłaty targowej oddzielnie dla targowiska przy ul. Trzebiatowskiej, przy ul. Okopowej i „zieleniaka” przy ul. Lipowej oraz na terenach poza targowiskami i miejsc gdzie handluje się towarami okolicznościowymi takimi jak choinki.

W projekcie zmianie uległy m.in. stawki opłaty targowej związanej ze sprzedażą z pojazdów gastronomicznych, wózków, maszyn, lodówki, sprzedaży obnośnej na terenach poza wyznaczonymi targowiskami. Urzędnicy proponują również nową opłatę za handel żywymi zwierzętami takimi jak np. króliki.

Jeżeli radni w poniedziałek zagłosują za przygotowanym przez miejskich urzędników projektem uchwały, stawki będą obowiązywały w 2018 roku.

Poniżej publikujemy obszerny fragment uchwały w którym urzędnicy podają proponowane stawki opłaty targowej.

Przy ul. Trzebiatowskiej:

a) sprzedaż z ręki, z ziemi, a w szczególności z kosza, skrzynki, wiadra, wózka, klatki za każdy rozpoczęty 1 m kw. wykorzystywanej powierzchni:

– drobnych przetworów i wyrobów własnych, produktów rolnych, ogrodniczych, nabiałowych, jaj, miodu, runa leśnego oraz pozostałych artykułów spożywczych – 5,20 zł

– zwierząt domowych, w tym ptactwa domowego, królików itp. – 5,00 zł

– pozostałych artykułów – 10,50 zł

b) sprzedaż ze stołów będących na wyposażeniu targowiska (200 cm x 80 cm) od stołu :

– drobnych przetworów i wyrobów własnych, produktów rolnych, ogrodniczych, nabiałowych, jaj, miodu, runa leśnego oraz pozostałych artykułów spożywczych – 5,20 zł

– zwierząt domowych, w tym ptactwa domowego, królików itp. – 5,00 zł

– artykułów przemysłowych – 15,00 zł

– artykułów chemii domowej, kosmetyków itp. – 30,00 zł.

c) sprzedaż z ław, stojaków i stołów przenośnych, za każdy 1 m kw. wykorzystywanej powierzchni:

– drobnych przetworów i wyrobów własnych, produktów rolnych, ogrodniczych, nabiałowych, jaj, miodu, runa leśnego oraz pozostałych artykułów spożywczych – 5,20 zł

– zwierząt domowych, w tym ptactwa domowego, królików itp. – 5,00 zł

– artykułów przemysłowych – 15,00 zł

– artykułów chemii domowej, kosmetyków itp. – 30,00 zł.

d) sprzedaż z i sprzed samochodu lub przyczepy o DMC mniejszej i równej 3,5 tony:

– artykułów rolno-spożywczych – 35,00 zł

– pozostałych artykułów – 45,00 zł

e) sprzedaż z i sprzed samochodu lub przyczepy o DMC powyżej 3,5 tony oraz innych pojazdów:

– artykułów rolno-spożywczych – 50,00 zł

– pozostałych artykułów – 60,00 zł

f) sprzedaż w tymczasowych obiektach budowlanych za każdy rozpoczęty 1 m kw. wykorzystywanej powierzchni obiektu oraz tzw. wystawkę – 0,05 zł

Przy ul. Okopowej:

a) sprzedaż z ręki, z ziemi, a w szczególności z kosza, skrzynki, wiadra, wózka za każdy rozpoczęty 1 m kw. wykorzystywanej powierzchni:

– drobnych przetworów i wyrobów własnych, produktów rolnych, ogrodniczych, nabiałowych, jaj, miodu, runa leśnego oraz pozostałych artykułów spożywczych – 5,20 zł

– pozostałych artykułów – 10,50 zł

b) sprzedaż w tymczasowych obiektach budowlanych za każdy rozpoczęty 1 m kw. wykorzystywanej powierzchni obiektu oraz tzw. wystawkę – 0,05 zł.

 Przy ul. Lipowej (zieleniak):

a)sprzedaż z ręki, z ziemi, a w szczególności z kosza, skrzynki, wiadra, wózka za każdy rozpoczęty 1 m kw wykorzystywanej powierzchni:

– drobnych przetworów i wyrobów własnych, produktów rolnych, ogrodniczych, nabiałowych, jaj, miodu, runa leśnego oraz pozostałych artykułów spożywczych – 5,20 zł

– pozostałych artykułów – 10,50 zł

Przy ul. św. Wojciecha:

a) sprzedaż kwiatów i zniczy z ręki, z ziemi, a w szczególności z kosza, skrzynki, wiadra, wózka za każdy rozpoczęty 1 m kw. wykorzystywanej powierzchni – 7,50 zł

b) sprzedaż z i sprzed samochodu, przyczepy o DMC mniejszej i równej 3,5 tony – 20,00 zł

c) sprzedaż z i sprzed samochodu, przyczepy o DMC powyżej 3,5 tony – 30,00 zł

Sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi przez Radę Miasta Kołobrzeg:

– za każdy rozpoczęty 1 m kw. wykorzystywanej powierzchni:

a) sprzedaż runa leśnego, kwiatów – 3,10 zł

b) artykuły spożywcze – 15,50 zł

c) artykuły kolekcjonerskie, starocie, obrazy – 5,20 zł

d) artykuły inne – 21,00 zł

– sprzedaż z:

a) przyczep, pojazdów gastronomicznych, rikszy (od przyczepy, pojazdu, rikszy) – 25,00 zł

b) wózka, maszyny waty cukrowej, kukurydzy, hot-dog itp. – 20,00 zł

c) saturatora (od saturatora), nalewaka (od nalewaka) – 10,00 zł

d) lodówki, lady chłodniczej (od lodówki, lady) – 10,00 złe) sprzedaż obnośna z ręki (np. gazety, czasopisma, kwiaty – od osoby) – 10,00 zł

Sprzedaż artykułów okolicznościowych związanych ze świętami kalendarzowymi za każdy rozpoczęty 1 m kw. wykorzystywanej powierzchni:

a) choinki – 3,60 zł

b) ryby – 11,00 zł

c) artykuły świąteczne – 5,70 złd) znicze, wieńce – 7,30 zł

Sprzedaż w tymczasowych obiektach budowlanych za każdy rozpoczęty 1 m kw. wykorzystanej powierzchni pod obiekt oraz tzw. wystawkę:

– w strefie nadmorskiej rozpoczynającej się od nabrzeża portowego ograniczonej od południa ulicami: Towarowa, Zdrojowa, Kasprowicza, Fredry, IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia do linii brzegowej Morza Bałtyckiego:

a) od 01.05 do 31.10 – 1,00 zł

b) od 01.11 do 30.04 – 0,50 zł

Na pozostałym obszarze miasta 0,05 zł

 

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend